Datums 20.–24. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Vācija, Frankfurte

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Frankfurt Book Fair 2021", kas norisināsies Frankfurtē, Vācijā, 2021. gada 20.–24. oktobrī.

Pēc viena gada tiešsaistē, izstāde "Frankfurt Book Fair" šogad atkal notiks klātienē, pulcējot nozares profesionāļus no visas pasaules. "Frankfurt Book Fair" ir viena no nozīmīgākajām grāmatu izdevējdarbības un poligrāfijas nozares izstādēm pasaulē, kas 2021. gadā norisināsies jau 73. reizi. Izstādi ik gadu klātienē apmeklē ap 300 tūkstošiem cilvēku, no kuriem apmēram puse ir profesionālie apmeklētāji. 2020. gadā tiešsaistes izstādē piedalījās 148 tūkstoši apmeklētāju no 183 valstīm. 2019. gadā klātienes izstādē ar stendu piedalījās 7450 uzņēmumu no 104 valstīm. Izstādes aktivitātēm ik gadu seko vairāk nekā 10 tūkstoši žurnālistu.

Izstādes laikā notiek arī daudzi tematiskie pasākumi, kas veltīti dažādām ar grāmatniecību saistītām tēmām.

Nacionālais stends

LIAA izstādē plāno organizēt Latvijas nacionālo stendu ar kopējo platību 50 m2. Plānotais dalībnieku skaits – 7 līdz 10.

Uzņēmumu atlasi dalībai tiešsaistes stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Ja dalībai stendā pieteiksies nepietiekams skaits dalībnieku, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Informācija dalībniekiem

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu vai vācu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Ilzes Mičules foto

Ilze Mičule

Vecākā projektu vadītāja (apģērba un tekstila rūpniecības, papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības nozarēs)
ilze.micule [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis