Datums 12.–16. aprīlis, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Nacionālais stends atcelts!

Aicinām Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai tiešsaistes izstādē "Hannover Messe 2021", kas notiks 2021. gada 12.–16. aprīlī!

Izstāde "Hannover Messe" ir lielākā pasaules industriālā izstāde. Dalībai izstādē "Hannover Messe 2019" bija reģistrētas vairāk nekā 6500 kompānijas no vairāk nekā 70 valstīm, izstādi apmeklēja apmēram 215 000 apmeklētāju, kā arī izstādes laikā notika vairāk nekā 80 forumi, semināri un jauno produktu prezentācijas. Izstādē laikā notikušajās kontaktbiržās piedalījušies arī Latvijas uzņēmumi.

Šogad pasaulē vadošais rūpniecības tehnoloģiju un inovāciju pasākums "Hannover Messe 2021" notiks tiešsaistē!

Izstādes tematika

  • Engineered Parts & Solutions– produktu, materiālu piegāde ražošanas iekārtu, mašīnu, automobiļu būvei;
  • Logistics – materiālu loģistikas tehnoloģijas, autonomas transporta sistēmas, roboti, konveijeru un noliktavu tehnika, programmatūra, serviss;
  • Automation, Motion & Drives– ražošanas procesu automatizācija, piedziņas tehnika, hidraulika un pneimatika;
  • Compressed Air & Vacuum – pneimatikas un saspiesta gaisa tehnoloģijas;
  • Energy Solutions– atjaunojamās un konvencionālās enerģijas ražošana, apgāde, sadale, risinājumi;
  • Digital Ecosystems– integrēti ražošanas procesi un IT risinājumi: ERP, CRM, VR/AR;
  • Future Hub – vizionāri koncepti, jaunuzņēmumi industriālo risinājumu jomā, inovācijas.

Tiešsaistes izstādei būs sekojošas sadaļas: EXPO, CONFERENCE, NETWORKING

Dalība individuāliem uzņēmumiem tiek piedāvāta trīs dažādās cenu un satura kategorijās: S pakete – 2900 eiro, M pakete – 7500 eiro, L pakete – 30 000 eiro.

LIAA veicina un atbalsta uzņēmumu individuālu dalību šāda veida tiešsaistes pasākumā – 50% apmērā. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/

Vebināri izstādes dalībniekiem

Lai labāk izprastu šo jauno izstādes modeli, aicinām piedalīties vebināros, kas domāti tieši izstādes dalībniekiem:

Nacionālais stends

Valstu nacionālo tiešsaistes stendu kopējās izmaksas ir lielākas. Atšķirības cenās veido “Deutsche Messe” AG izstāžu sabiedrības papildus pakalpojumi – tiešsaistē iegūto kontaktu/interesentu skaits (Added Leads) un piešķirto interneta tiešraides kanālu (LiveStreaming) skaits.

LIAA šogad plāno organizēt arī kopstendu

  • Stendā tiek plānota ne vairāk kā 7 uzņēmumu dalība. Ja dalībai tiešsaistes stendiem pieteiksies mazāk nekā 4 dalībnieki, LIAA patur tiesības dalību pasākumā atcelt.
  • Tiešsaistes kopstenda konceptu izstrādās un lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;
  • Angļu vai vācu valodu pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Uzņēmumu atlasi dalībai tiešsaistes stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar virtuālā stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai tiešsaistes stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Andra Alkšņa foto

Andris Alksnis

Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs)
andris.alksnis [at] liaa.gov.lv
Solveiga Āboliņa, Deutsche Messe AG Hannover Vertretung in Lettland | pārstāvniecība Latvijā

Deutsch-Baltische Handelskammer (AHK) | Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK)
Tālrunis: +371 67321313,  E-pasts: solveiga.abolina@ahk-balt.or

ES fondu vizuālo elementu ansamblis