Datums 6.–15. jūlijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Francija, Kannas

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām uzņēmumus pieteikties dalībai starptautiskajā filmu tirgū "The Marché du Film 2021", kas norisināsies 2021. gada 6.15. jūlijā.

"The Marché du Film"  ir viens no svarīgākajiem notikumiem filmu nozarē un vadošā tikšanās vieta vairāk nekā 20 000 kino profesionāļiem, tostarp 3200 producentiem, 2300 izplatītājiem, 1500 tirdzniecības aģentiem un 800 festivāla programmas dalībniekiem.

Lai kādi būtu jūsu projekti, “Marché du Film” palīdzēs jums satikt pareizos cilvēkus, organizēt tikšanās, nodrošinās dažādas darba telpas, kas pielāgotas jūsu vajadzībām, kā arī piedāvās rīkus, ar kuriem pēc pasākuma uzturēt kontaktus.

Tikšanās aci pret aci var būt trūkstošais posms, kas nodrošina saikni starp projektiem visaugstākajā līmenī  kad runa ir par filmu industriju, tad nav nekā līdzīga Marché du Film.

"The Marché du Film" 2021. gadā tiek plānots LIAA organizēts nacionālais stends.

Nacionālais stends

Stenda plānotais laukums 50 m2.

Uzņēmumu atlasi dalībai stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.

Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem. Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Zanes Bitenieces foto

Zane Biteniece

Vecākā projektu vadītāja (dizaina industrijas un radošajās nozarēs)
zane.biteniece [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis