Datums 22.–24. jūlijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Dienvidkoreja, Seula

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas kokrūpniecības un pārtikas ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Korea Import Goods Fair", kas norisināsies 2021. gada 22.-24. jūlijā, Seulā, Dienvidkorejā, COEX izstāžu zālē. Tiek plānots, ka izstāde norisināsies hibrīda formā.

Vienīgā uz importu orientētā izstāde Korejā, IGF ir Korejas Importa Asociācijas (KOIMA) organizēta izstāde ārzemju uzņēmumiem, kas vēlas ieiet Āzijas un Korejas tirgū. Korejas importa un eksporta tirgus ir ļoti aktīvs, importa tirgum apjoma ziņā ieņemot 9. vietu pasaulē. Pandēmijas dēļ, iepriekšējā izstāde 2020. gadā tika atcelta, bet šogad tā ir atpakaļ, šoreiz hibrīda formātā. Izstādi atbalsta Korejas Tirdzniecības, Industrijas un Enerģijas ministrija (MOTIE), Korejas Tirdzniecības atbalsta aģentūra (KOTRA), Korejas Starptautiskās tirdzniecības asociācija (KITA).

Iepriekšējā izstādē piedalījās 80 valstis, 200 kompānijas un tā uzņēma 16 271 apmeklētāju, no kuriem 70% nodarbojas ar importa biznesu Korejā. Galvenā apmeklētāju interese (34% no aptaujas rezultātiem) ir iegūt piegādātāju, kā arī iepirkšana un tirgus interese ir bijusi atzīmēta kā citas svarīgākās apmeklētāju vēlmes. Vislielākā interese ir bijusi par pārtikas produktiem, kā arī dažādiem sadzīves produktiem, no kuriem koka izstrādājumiem ir vislielākais potenciāls.

Iespējas uzņēmējiem

  • Prezentēt savu uzņēmumu Latvijas nacionālajā stendā hibrīda izstādē.
  • Veikt apjomīgu tirgus izpēti.
  • Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju.
  • Satikt potenciālos sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties virtuālā stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu.
  • Uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Dalība nacionālajā stendā ir paredzēta 4 uzņēmumiem. Uzņēmumu atlasi dalībai stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Informācija dalībniekiem

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Annas Daudziņas foto

Anna Daudziņa

Vecākā projektu vadītāja (pārtikas rūpniecības nozarē)
anna.daudzina [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis