Datums 25.–27. novembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Japāna, Osaka

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

osaka

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra š.g. 25.-27. novembrī Osakā organizē Latvijas dienas, kuru laikā norisināsies dažādi pasākumi, tai skaitā Latvijas Ziemassvētku tirdziņš. Tā laikā notiks Latvijas preču prezentācija un tirdzniecība. Pasākums norisināsies Osakā, biznesa un iepirkumu kompleksa “Grand Front Osaka” Umekita laukumā, kas savienojas ar Osakas centrālo staciju, kas, savukārt, nodrošina lielu apmeklētāju plūsmu.

Pasākuma laikā notiks Latvijas virtuves degustāciju šovi sadarbībā ar Mārtiņu Sirmo, lai apmeklētājus iepazīstinātu ar Latvijas pārtikas ražotāju produkciju un zīmoliem, muzikālie priekšnesumi un sarunu šovi.

Aicinām Latvijas pārtikas (pārstrādāti un iepakoti produkti, tai skaitā šokolāde, cepumi, veselīgi saldumi, tējas u.c., izņemot gaļas un piena izstrādājumus, kā arī produktus, kam nepieciešams temperatūras režīms), ražotājus pieteikt savus produktus Latvijas dienām Osakā, Japānā.

Produktu atlasi veiks LIAA sadarbībā ar preču importētāju Japānā. Par atlasīto produktu importēšanu Japānā importētājs vienosies ar ražotāju par preces daudzumu un nosūtīšanas veidu. Samaksa par realizēto preci tiks veikta pēc 90 dienām. Produktu piegādes izmaksas jāsedz uzņēmumiem.

Pasākuma ietvaros tiek rīkota tirdzniecības misija, kur uzņēmumiem ir iespēja arī apmeklēt Japānu, lai piedalītos Latvijas Ziemassvētku tirdziņā, kā arī satikt savus esošos partnerus.

Izmaksas, ar kurām jārēķinās uzņēmējiem:

Izmaksas:

  1. ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad dalības maksa 2 cilvēkstundu apmērā tiek segta de minimis atbalsta ietvaros;
  2. ja uzņēmums neatbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, LIAA uzņēmumam izraksta rēķinu par dalības maksu 2 cilvēkstundu apmērā (EUR 59,76 + PVN);
  3. tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus, un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports…).

Pieejamais atbalsts:

  1. Tirdzniecības misijas dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izmaksām ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus, kā arī pievienotās vērtības nodoklim atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
  2. Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām izdevumu segšanai.
  3. Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā. Līgumu un maksājuma pieprasījumu nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. novembrim.
  4. Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.
  5. Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.
  6. Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Dace Čīma-Šteinberga

Vecākā projektu vadītāja
dace.cima-steinberga [at] liaa.gov.lv