Datums 8.–10. septembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas bērnu mēbeļu un preču ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Kind + Jugend 2022", kas norisināsies Ķelnē, Vācijā, 2022. gada 8.-10. septembrī.

Izstāde "Kind + Jugend" ražotājiem no visas pasaules dod iespēju prezentēt savus jaunākos produktus bērniem – mēbeles, tekstilizstrādājumus, rotaļlietas, apģērbus un apavus u.tml.

2019. gadā izstādē savus produktus prezentēja 1288 dalībnieki no 55 valstīm, izstādi apmeklēja vairāk kā 24 000 nozares pārstāvju no 133 valstīm. 2020. gadā pandēmijas dēļ izstāde tika atcelta, savukārt 2021. gadā tā notika samazinātā formātā kā hibrīdpasākums (proti, gan klātienē, gan tiešsaistē) ar devīzi “RE-START”. 2022. gadā organizatori plāno tuvināt izstādi pirms pandēmijas izmēriem. Vairāk informācijas par "Kind + Jugend" izstādes mājaslapā.

Dalība Kind + Jugend sniegs iespēju:

  • veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • prezentēt savus produktus plašam iepircēju lokam;
  • dibināt kontaktus ar Vācijas un citu valstu iepircējiem, kā arī iegūt jaunus klientus;
  • organizēt tikšanās ar potenciālajiem klientiem Latvijas stendā;
  • iepazīties ar jaunākajām tendencēm un inovācijām nozarē.

Nacionālais stends

LIAA izstādē plāno organizēt Latvijas nacionālo stendu 80 m2 apmērā. Stendā tiek piedāvātas vietas 1 – 3 bērnu mēbeļu ražotājiem un 2 – 4 bērnu tekstila, rotaļlietu u.c. piederumu ražotājiem.

Uzņēmumu atlasi dalībai tiešsaistes stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Ja dalībai stendā pieteiksies nepietiekams skaits dalībnieku, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Informācija dalībniekiem

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu vai vācu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Stenda dalībniekiem pašiem vai kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamie izstādes sabiedrības pakalpojumi, eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transportlīdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.

Pieejamais atbalsts

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Ilzes Mičules foto

Ilze Mičule

Vecākā projektu vadītāja (apģērba un tekstila rūpniecības, papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības nozarēs)
ilze.micule [at] liaa.gov.lv