Datums 14.–17. novembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Vācija, Minhene

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

productronica

 Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Aicinām Latvijas inženiernozaru uzņēmumus pieteikties dalībai izstādē “Productronica 2023”, kas notiks no 2023. gada 14. līdz 17. novembrim Minhenē, Vācijā.

Izstāde Productronica 2023 ir viena no vadošajām elektronikas izstrādes un ražošanas izstādēm pasaulē. Izstāde notiks Trade Fair Center Messe Munchen starptautiskajā izstāžu centrā.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketās iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;

Informācija dalībniekiem

  • Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma izmaksām (transports, naktsmītne, dienas nauda, u.c.).
  • Dalībniekiem pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transportēšana uz izstādi un no izstādes, kā arī ir jāveic šo pakalpojumu apmaksa.

Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku klātbūtni uz visu izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzaicināšanai, kā arī uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.

Pieejamais atbalsts

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Kristīne Čerņeviča

Vecākā projektu vadītāja
kristine.cernevica [at] liaa.gov.lv