Datums 11.–12. oktobris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Milāna, Itālija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas biomedicīnas, mobilitātes un fintech nozares jaunuzņēmumus, kā arī ekosistēmas dalībniekus piedalīties tirdzniecības misijā uz Itāliju, kas notiks inovāciju un jaunuzņēmumu vadošās platformas SMAU Milano izstādes un tīklošanās pasākuma norises laikā, 2022. gada 11.- 12. oktobrī Milānā ar papildus iespēju piedalīties vizītē 13. oktobrī uz atvērto inovāciju centru Turīnā OGR Tech.  

Iepriekšējo SMAU Milano 2021 apmeklēja 4000 interesentu klātienē un 16 000 attālināti, tajā piedalījās 150 jaunuzņēmumu, notika vairāk nekā 50 semināru ar 140 runātājiem, kā arī tajā bija plaši pārstāvētas gan lielās korporācijas, gan investori, t.sk. no citām Eiropas valstīm.  

Dalībniekiem, piedaloties klātienē, būs iespēja satikt Itālijas lielos uzņēmumus, kas liek akcentu uz inovācijām kā atvērtu procesu un tīkloties ar Itālijas inovāciju ekosistēmas dalībniekiem: investori, akseleratori, jaunuzņēmumi u.c., kā arī satikt par inovācijām rakstošos Itālijas mēdiju pārstāvjus.  

Par SMAU Milano:  

Šī ir pirmā SMAU izstāde, kurā Latvija klātienē piedalīsies ar LIAA stendu un uzņēmēju delegāciju, lai pozicionētu Latviju  kā vienu no vadošiem zinātņietilpīgo risinājumu un tehnoloģiju  attīstības centriem Ziemeļeiropā.  

Latvijas mērķis šajā izstādē ir prezentēt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu kā atvērtu, savstarpēji papildinošu dažādu sektoru un jomu pārstāvju kopu, kur ir vieta jebkuram ambiciozam jaunuzņēmumam ar globālu redzējumu. Īpaši plānots izcelt biomedicīnas, mobilitātes un fintech jomās radītos LR jaunuzņēmumu risinājumus un sasniegumus.  

Izstādē šogad vienuviet pulcēsies vairāki simti jaunuzņēmumi,   vietējie un ārvalstu  investori, kā arī programmas saturu nodrošinās vairāk nekā 150 runātāji, pārstāvot uzņēmumus un organizācijas no dažādām valstīm. Gan dalībnieki, gan apmeklētāji ir pasaules līmeņa uzņēmumi un nozaru līderi, kā arī jaunuzņēmumi (start-up), kas sanākuši vienuviet, lai prezentētu savus jaunākos risinājumus, idejas un inovācijas.  

Vairāk informācijas par SMAU Milano pieejama šeit:  https://www.smau.it/english-version  

Piedaloties tirdzniecības misijā, būs iespēja:  

  • Prezentēt Latviju kā vietu, kas ir īpaši labvēlīga  jaunuzņēmumu attīstībai caur dažādām atbalsta programmām, kā arī gūt atpazīstamību kā inovatīvai Ziemeļu reģiona valstij;  

  • Satikt potenciālos sadarbības partnerus, investorus un gala patērētājus no visas pasaules;  

  • Iepazīt dažādu nozaru profesionāļus, kas strādā ar inovāciju jautājumiem;  

  • Novērtēt pieprasījumu un konkurentus, kas palīdzēs stiprināt uzņēmuma konkurētspēju;  

  • Piedalīties organizētā vizītē uz Fintech District Milano (11 vai 12. oktobrī) un OGR Tech Torino inovāciju centru (13. oktobrī)   

Plānotais tirdzniecības misijas dalībnieku skaits no Latvijas ir ne vairāk kā 5 uzņēmumi.   

Dalībnieku atlasi dalībai SMAU izstādē veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kas būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem un atbildīs izstādes konceptam un tematiskajiem virzieniem. Atlases kritēriji pieejami šeit!   

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports).  

Pieejamais atbalsts:

Tirdzniecības misijas dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izmaksām ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus, kā arī pievienotās vērtības nodoklim atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.   

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām izdevumu segšanai.   

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā. Līgumu un maksājuma pieprasījumu nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. novembrim.   

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.   

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.   

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.  

Biruta Elīza Kirmuška

Vadošā eksperte
-
eliza.kirmuska [at] liaa.gov.lv