Datums 17.–18. novembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Somija, Helsinki

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Uz Ziemeļeiropā lielāko tehnoloģiju konferenci dosies desmit Latvijas jaunuzņēmumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas biomedicīnas, fintech, mobilitātes un enerģētikas nozares jaunuzņēmumus, kā arī ekosistēmas dalībniekus piedalīties tirdzniecības misijā „STARTUP-INVESTOR MATCHMAKING EVENT” Somijā, Helsinkos, kas norisināsies starptautiskās konferences “Slush 2022” ietvaros 2022. gada 17.- 18. novembrī.  

Starptautiskā konference “Slush 2022” ir viena no vadošajām pasaules tehnoloģiju konferencēm, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 25 000 dalībnieku, kuru starpā 4200 jaunuzņēmumu, 2200 investoru un 400 mēdiju pārstāvju no dažādām valstīm, u.c.   

Vairāk informācijas par “SLUSH 2022” pieejama šeit: https://www.slush.org/events/helsinki/  

Latvijas mērķis šajā izstādē ir prezentēt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu kā atvērtu, savstarpēji papildinošu dažādu sektoru un jomu pārstāvju kopu, kur ir vieta jebkuram ambiciozam jaunuzņēmumam ar globālu redzējumu.  Lai popularizētu Latviju kā jaunuzņēmumu darbībai labvēlīgu valsti, kā arī sekmētu tās atpazīstamību ārvalstu investoru un sadarbības partneru vidū, tīklošanās pasākuma “STARTUP-INVESTOR MATCHMAKING EVENT” ietvaros tiks nodrošinātas  15 minūšu tikšanās 10 jaunuzņēmumiem un 20 investoriem. 

Piedaloties tirdzniecības misijā, būs iespēja:   

  • Prezentēt Latviju kā vietu, kas ir īpaši labvēlīga  jaunuzņēmumu attīstībai caur dažādām atbalsta programmām, kā arī gūt atpazīstamību kā inovatīvai Ziemeļu reģiona valstij;   

  • Satikt potenciālos sadarbības partnerus, investorus un gala patērētājus no visas pasaules;   

  • Iepazīt dažādu nozaru profesionāļus, kas strādā ar inovāciju jautājumiem;   

  • Novērtēt pieprasījumu un konkurentus, kas palīdzēs stiprināt uzņēmuma konkurētspēju;   

Plānotais tirdzniecības misijas dalībnieku skaits no Latvijas ir ne vairāk kā 10 jaunuzņēmumi.    

Dalībnieku atlasi dalībai “STARTUP-INVESTOR MATCHMAKING EVENT”  veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kas būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem un atbildīs izstādes konceptam un tematiskajiem virzieniem. Atlases kritēriji pieejami šeit!    

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports).   

Pieejamais atbalsts: 

Tirdzniecības misijas dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izmaksām ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus, kā arī pievienotās vērtības nodoklim atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.    

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām izdevumu segšanai.    

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā. Līgumu un maksājuma pieprasījumu nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. novembrim.    

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.    

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.    

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.