Datums 14.–15. septembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Dānija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas deeptech, greentech un spacetech nozares uzņēmumus un jaunuzņēmumus, kā arī ekosistēmas dalībniekus piedalīties tirdzniecības misijā Dānijā, kas norisināsies laikā no 2022. gada 14.- 15. septembrim! 

Iepriekšējais TECH BBQ norisinājās 2021. gada 16. – 17. septembrī Kopenhāgenā, Dānijā, un to apmeklēja virs 4000 interesentiem, kā arī klātienē bija iespēja satikt vairāk nekā 2500 jaunuzņēmumu un 600 investoru. 

Šī ir pirmā TECH BBQ konference, kurā Latvija klātienē piedalīsies ar LIAA pārstāvniecības stendu un delegāciju, kas ir izcila iespēja Latviju starptautiski prezentēt kā vienu no zinātņietilpīgo risinājumu lielvalstīm. 

Par TECH BBQ konferenci: 

Latvijas mērķis šajā izstādē ir prezentēt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu kā savstarpēji papildinošu dažādu sektoru un jomu pārstāvju kopu, demonstrējot gan individuālu risinājumu novitāti, gan spēju sadarboties un pielāgoties, un īpaši izceļot deeptech, greentech un spacetech risinājumus. 

Izstādē šogad vienuviet pulcēsies vairāk kā 1600 jaunuzņēmumu, un vairāk kā 300 investoru, kā arī programmas saturu nodrošinās vairāk nekā 200 runātāju, pārstāvot uzņēmumus un organizācijas no dažādām valstīm. Gan dalībnieki, gan apmeklētāji ir pasaules līmeņa uzņēmumi un nozaru līderi, kā arī jaunuzņēmumi (start-up), kas sanākuši vienuviet, lai prezentētu savus jaunākos risinājumus, idejas un inovācijas, kas strauji attīsta mūsdienu pasauli. 

Vairāk informācijas par konferenci pieejama šeit. 

Piedaloties samitā, būs iespēja: 

  • Prezentēt Latviju kā vienu no vadošajām valstīm deeptech, greentech un spacetech risinājumos, kā arī gūt atpazīstamību kā Ziemeļu reģiona valstij; 

  • Satikt potenciālos sadarbības partnerus un gala patērētājus no visas pasaules; 

  • Uzzināt karstākās aktualitātes par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus; 

  • Novērtēt pieprasījumu un konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju. 

Plānotais samita dalībnieku skaits no Latvijas - 30 uzņēmumi, institūcijas jeb apvienības, piemēram, asociācijas un klasteri, kas pārstāv nozares pārstāvju risinājumus. 

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi / institūcijas, kas būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem un atbildīs izstādes konceptam un tematiskajiem virzieniem. Atlases kritēriji pieejami šeit

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus, dalību kongresā un tā pasākumos, un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports). 

Pieejamais atbalsts: 

Tirdzniecības misijas dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izmaksām ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus, kā arī pievienotās vērtības nodoklim atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. 

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām izdevumu segšanai. 

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā. Līgumu un maksājuma pieprasījumu nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. novembrim. 

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.