Atbalstu var saņemt

  • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
  • biedrības*, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības** (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
  • nodibinājumi*, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības** (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas ir saistīti ar saimnieciskās darbības īstenošanu

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa ir ne vairāk kā 12 000 eiro.

Konferenču, kongresu un semināru organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Rīgā, ir ne mazāk kā 50 dalībnieki vai ja dalībnieku skaits konferencē, kongresā un seminārā, kas notiek Latvijas reģionos, ir ne mazāk kā 25 dalībnieki.

Attiecināmās izmaksas

  • ēdināšanas pakalpojumu izmaksas;
  • transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā konferenču, kongresu un semināru dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām;
  • telpu nomas un tehniskā aprīkojuma pakalpojuma izmaksas;
  • piesaistīto lektoru pakalpojuma izmaksas;
  • tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas.

Atbalsta intensitāte

30% - 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām (lai pretendētu uz 40% intensitāti, jāizpildās visiem 4 kritērijiem)

  30% 40%
Ilgums 2 dienas vairāk nekā 2 dienas
Mērogs vietēja mēroga (Latvija, Lietuva, Igaunija) Starptautiska mēroga
Dalības maksa pasākums ar dalības maksu pasākums bez dalības maksas
Iesaistīti LV reģistrēti pakalpojumu sniedzēji 1-2 piesaistītie pakalpojumu sniedzēji vismaz 3 piesaistītie pakalpojumu sniedzēji

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja prezentācijas pasākums noslēdzies 2020. gada 9. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2020. gada 10. decembrim).