ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Svarīgi!

Visām atbalsta darbībām jābūt īstenotām un pēdējais Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31.augustam!

Atbalstu var saņemt:

 • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • biedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • nodibinājumi* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu).

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.

Starptautiskā kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskās izstādes organizēšana ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāji un/vai ārvalstu dalībnieki tajā ir vismaz no četrām valstīm un to skaits ir ne mazāk kā 500, un pasākuma ilgums ir vismaz divas dienas.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma (intensitāte 80%) par viena starptautiska kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanu Latvijā saistītajām aktivitātēm ir:

 • ne vairāk kā 50 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 500;
 • ne vairāk kā 75 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 1000;
 • ne vairāk kā 100 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 1500;
 • ne vairāk kā 125 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 2000;
 • ne vairāk kā 150 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 2500;
 • ne vairāk kā 200 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 3000.

Plānotā starptautiskā kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu apraksts

Attiecināmās izmaksas:

 • licences iegādes izmaksas pasākuma organizēšanai Latvijā un/vai dalības maksa starptautiskā organizācijā, kas nepieciešama starptautiska statusa vai reitinga piešķiršanai plānotajam pasākumam

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma/izstādes  organizatora noteiktā pasākuma/izstādes reģistrācijas/dalības maksa (ieejas biļete dalībnieka trīs darbiniekiem), nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu, mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, pasākuma/izstādes norises telpās), kā arī pasākuma/izstādes organizatora noteiktās citas izmaksas un ar pasākumu/izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas. 

Ierobežojums – atbalsts ne vairāk kā pieciem nozares pasākumiem/izstādēm ar maksimāli pieļaujamo atbalsta summu vienam pasākumam/izstādei  ne vairāk kā 3000 eiro. Attiecināmās izmaksas neietver ceļa (transporta) izmaksas uz pasākuma/izstādes norises valsti un atpakaļ, kā arī nav attiecināmas naktsmītņu izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma mārketinga materiālu izstrādes un izgatavošanas izmaksas (bukleti, baneri, video klipi);
 • satura izstrādes izmaksas (informācijas sagatavošanai un vietnes meklētājoptimizācijai);
 • informācijas pielāgošanas ārvalstu tirgiem izmaksas (tulkošanas pakalpojumi).

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 20 000 eiro.

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma popularizēšanas izmaksas digitālajā vidē.

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 50 000 eiro.

Attiecināmās izmaksas:

 • sabiedrisko attiecību pakalpojumu izmaksas (sadarbība ar medijiem (publikācijas pirms un pēc pasākuma, konkursi);
 • ārvalstu žurnālistu akreditācija un piesaiste konkrētajam pasākumam; 
 • influenceru kampaņas konkrētās valstīs;
 • ārvalstu mārketinga kampaņu realizēšana, sociālo tīklu uzturēšana, mediju monitorings, reklāmas kampaņu organizēšana.

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 50 000 eiro.

Attiecināmās izmaksas:

 • mediju vizītes uz Latviju izmaksas: (ceļa (transporta) izmaksas, kas saistītas ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) uz un no Latvijas, naktsmītnes izmaksas.

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 1 000 eiro par personu un ne vairāk kā 20 vizīšu dalībniekiem viena pasākuma ietvaros.

Attiecināmās izmaksas:

 • pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšanas izmaksas. 

Ierobežojums – atbalsta summa ne vairāk kā 30 000 eiro.​​​​​​

 1. Transporta nomas pakalpojumu izmaksas Latvijā starptautiskā kultūras un sporta pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām
 2. Starptautiskā kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes norises telpu un zemes platību nomas izmaksas
 3. Starptautiska sporta pasākuma nodrošināšanai nepieciešamo sporta federācijas apstiprinātu sporta tiesnešu honorāru izmaksas
 4. Izmaksas, kas ir saistītas ar epidemioloģiski droša starptautiska kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes organizēšanu.

.

.

.

.

Papildu nosacījumi

Lai saņemtu atbalstu starptautisku kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā, organizatoram cita starpā ir jāņem vērā šādus ar pasākuma norisi saistītus nosacījumus:

 • pirms starptautiska kultūras vai sporta pasākuma informācijai par to jābūt pieejamai Latvijas oficiālajā tūrisma portālā "Latvia.travel" pasākumu kalendārā. Vairāk informācijas par pasākuma pieteikšanu: https://www.latvia.travel/lv/lapa/piesaki-pasakumu;
 • pirms starptautiska kultūras vai sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes informācijai par to jābūt pieejamai oficiālajā portālā meetlatvia.com pasākumu kalendārā (lai informāciju par pasākumu pievienotu kalendārā, lūdzu par to ziņojiet uz e-pastu: meetlatvia@liaa.gov.lv);
 • pasākuma mārketinga vizuālajā komunikācijā un pasākuma norises vietā ir jāizvieto banneri un publicitātes materiāli, kuros tiek iekļauta informācija par Latviju (logo: Latvia Travel, un norādīta Latvijas oficiālā tūrisma piedāvājuma mājaslapa Latvia.travel)Mārketinga materiāli lejupielādei: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/marketinga-materialiIeteicams lietot Latvia Travel logo versiju bez iestādes nosaukuma, bet Latvia Travel logo veidu un formātu izvēlēties tādu, kāds ir atbilstošākais attiecīgā pasākuma vizuālo materiālu parametriem.

Lai saņemtu atbalstu, jābūt LIAA iesniegtam un apstiprinātam Starptautiska kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikumam par darbībām, par kurām tiek prasīts atbalsts.

Maksājuma pieprasījumu/-us kopā ar izmaksas apliecinošajiem dokumentiem LIAA ir jāiesniedz par veiktajām aktivitātēm trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēdzies pasākums, vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pēdējās šajā pieteikumā norādītās ar darbību saistītās aktivitātes, ja tās ir notikušas pēc pasākuma, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam. Gadījumā, ja pasākums atcelts sakarā ar Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām ar darbību saistītām aktivitātēm, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti LIAA ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc plānotā pasākuma norises laika.