Mūsu pamatuzdevums ir īstenot tūrisma valsts politiku, kuras galvenie mērķi ir  Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība, starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana, kā arī Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa popularizēšana. LIAA Tūrisma departaments izstrādā un īsteno Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju, ievāc un analizē informāciju par tūrisma tirgu un tā attīstības tendencēm, kā arī par tūrisma vidi un iespējām veicināt tās izaugsmi.

Tūrisma veicināšanas komanda nodrošina dažādu starptautisku aktivitāšu īstenošanu, piemēram, reklāmas kampaņas ārzemju tirgos, lai veicinātu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību. Tiek organizētas ārzemju žurnālistu un nozares pārstāvju iepazīšanās vizītes Latvijā, kā arī mūsu valsts tūrisma pārstāvju piedalīšanās starptautiskās izstādēs, dalība semināros un citos pasākumos, kuros var iepazīstināt ārvalstu publiku ar tūrisma iespējām Latvijā. Viens no uzdevumiem ir arī Latvijas oficiālā tūrisma portāla latvia.travel darbības nodrošināšana un attīstība, kā arī sociālo tīklu kontu uzturēšana.

Rūpējamies arī par tūrisma produktu attīstības pasākumiem sadarbībā ar reģionālajām asociācijām, analizējot tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību, sniedzot priekšlikumus, organizējot izglītojošus pasākumus un rīkojot tūrisma produktu konkursus. Tiek izstrādāti informatīvi materiāli un organizēti vietējā tūrisma veicināšanas pasākumi, noris regulāra komunikācija ar nozares pārstāvjiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Izsūtot jaunumu vēstules, informējam nozari par aktualitātēm: plānotajām izstādēm, atbalsta programmām, plānotajiem pasākumiem un semināriem u.c. aktivitātēm.

Pierakstīšanās LIAA plānoto tūrisma aktivitāšu jaunumu vēstulēm: https://www.latvia.travel/lv/jaunumu-vestule

Uzturam un attīstām Latvijas oficiālo tūrisma portālu latvia.travel, tajā skaitā plašu datubāzi ar tūrisma apskates vietām, naktsmītnēm, pasākumiem un citām ar tūrismu saistītām satura vienībām. Datubāze regulāri tiek atjaunota un papildināta sadarbībā ar tūrisma asociācijām, tūrisma informācijas centriem un uzņēmējiem. Gada laikā latvia.travel virtuāli viesojas gandrīz 2,8 miljoni apmeklētāju no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Igaunijas un citām valstīm. Nozares uzņēmējiem tā ir iespēja sasniegt plašu auditoriju un paplašināt savus digitālās komunikācijas kanālus.

Portāla saturs tiek veidots, domājot par jaunākajām ceļojumu tendencēm, vietējās un starptautiskās auditorijas īpatnībām un potenciālā ceļotāja lēmuma pieņemšanas procesu. Portāla mērķauditorijai tā ir iespēja iepazīties gan ar populārākajiem tūrisma objektiem un plānotajiem pasākumiem dažādos Latvijas reģionos, gan plānot tūrisma braucienus, veidot braucienu maršrutus, rezervēt naktsmītnes un iegādāties pasākumu biļetes.

Tūrisma objekti un naktsmītnes

Portāla lietotāji var iepazīties ar ceļojumu un naktsmītņu iespējām konkrētos reģionos vai pilsētās, plānot braucienus un veidot braucienu maršrutus ar īpaša maršruta plānošanas rīka palīdzību. Lai padarītu portāla saturu vēl bagātīgāku, aicinām Latvijas uzņēmējus pieteikt savus tūrisma objektus un naktsmītnes aizpildot anketu par sava objekta iekļaušanu Latvijas tūrisma uzņēmumu datu bāzē. Pirms informācijas sniegšanas lūdzam pievērst īpašu uzmanību informācijas kvalitātei, ievērojot šādas prasības.

Pasākumu kalendārs

Portāla saturā tiek iekļauti un īpaši izcelti nozīmīgākie svētku notikumi, festivāli, tirdziņi un sarīkojumi ar lielāko tūrisma potenciālu. Lai iesniegtu informāciju par pasākumiem, kas būtu iekļaujami latvia.travel kalendārā, lūdzam iepazītieties ar kārtību, kā tas tiek veikts. Informāciju par gaidāmajiem notikumiem lūdzam nosūtīt uz e-pastu tourism@liaa.gov.lv vismaz mēnesi pirms pasākuma. Pirms informācijas sniegšanas lūdzam pievērst īpašu uzmanību gan pasākumu aprakstam, gan fotogrāfijām un citiem vizuālajiem materiāliem.

Informācijas papildināšana un atjaunošana

Līdztekus satura veidošanai rūpīgi izturamies arī pret satura aktualizēšanu. Ja esi pamanījis kādu neprecizitāti vai atjaunojamu sadaļu, lūdzu, sūti ziņu uz tourism@liaa.gov.lv.

  •  

Latvia Travel sociālie tīkli ļauj mijiedarboties ar mūsu mērķa auditoriju, potenciālajiem ceļotājiem un ceļojumu entuziastiem, piedāvājot tiem iedvesmu un informāciju par iespējām ceļot Latvijā. Mūsu galvenie sociālie tīkli ietver Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, kā arī Pinterest.

Plānojot sociālo mediju aktivitātes, mēs sekojam līdzi tūrisma nozares tendencēm, lai piedāvātu saturu, kas ir aktuāls un interesants gan vietējai, gan arī starptautiskajai auditorijai. Mēs veidojam kā oriģinālsaturu, tā arī strādājam ar lietotāju radītu saturu, jo tas palīdz veidot saikni ar ceļotājiem un ļauj viņiem dalīties savos ceļojumu stāstos un pieredzēs, tādējādi šāds lietotāju iesaistīšanas veids veicina piederības sajūtu un veido uzticību mūsu zīmolam.

Sociālo tīklu aktivitātes mums ļauj sasniegt dažādus mērķus, tostarp, palielināt zīmola redzamību, piesaistīt jaunus sekotājus, veicināt interesi par Latviju kā ceļojumu galamērķi un piedāvāt noderīgu informāciju mūsu vietējai un starptautiskajai auditorijai. Mēs aktīvi iesaistāmies dažāda veida kampaņās, kas bagātina mūsu sociālo tīklu saturu, popularizējam arī mazos uzņēmumus, piedāvājam mūsu auditorijai jaunus un interesantus ceļojumu ieteikumus.

Turklāt mēs veiksmīgi sadarbojamies ar influenceriem, satura veidotājiem un medijiem, lai paplašinātu mūsu auditoriju un sasniegtu jaunus potenciālos ceļotājus. Šīs sadarbības palīdz ne tikai popularizēt mūsu valsti, bet arī rada autentiskus un daudzveidīgus stāstus par Latviju.

Seko Latvia Travel sociālajiem tīkliem:

Instagram: https://www.instagram.com/latviatravel/

Facebook: https://www.facebook.com/LatviaTravel/

TikTok: https://www.tiktok.com/@latviatravel/

Pinterest: https://www.pinterest.com/latviatravel/

Youtube: https://www.youtube.com/@latviatourism/videos

Sezonālā ziņu lapa

Latvia Travel B2B digitālā komunikācija ietver arī  sezonālo ziņu lapu tūrisma nozares profesionāļiem, izsūtot aktuālo informāciju četras reizes gadā un tā kalpo kā ceļvedis Latvijas kā tūrisma galamērķa izzināšanai, piedāvājot sezonālās aktivitātes, noderīgu informāciju un padomus gan biznesa vizīšu, gan grupu un individuālo ceļojumu plānošanai uz Latviju.

Pierakstīšanās Latvia Travel sezonālajai ziņu lapai: https://iliaa.powerappsportals.com/seasonalsubscribe/

Lai veicinātu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību, aicinām apmeklēt mūsu valsti un regulāri organizējam īpašas izglītojošas un motivējošas iepazīšanās vizītes (angļu valodā zināmas kā FAM jeb Familiarization trip) ārvalstu tūrisma aģentiem, tūroperatoriem (TATO) veselības tūrisma un darījumu tūrisma (MICE - Meetings, Incentives, Conferences and Events) kompāniju pārstāvjiem. Priekšroka tiek dota Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā definēto prioritāro, sekundāro un tālo tirgu valstu tūrisma kompānijām. Iepazīšanās vizītes nereti tiek organizētas sadarbībā ar citām Latvijas tūrisma organizācijām, tai skaitā nozaru asociācijām un tūrisma uzņēmumiem.

Ciešas partnerattiecības ir būtiskas tūrisma nozares izaugsmei, tādēļ ārvalstu tūroperatoru  un MICE pārstāvju vizīšu programmās iekļaujam kontaktbiržas, kuru laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar Latvijas tūrisma pakalpojumu eksportētājiem- ienākošā tūrisma kompānijām (DMC – Destination Management Company), kurām, savukārt,  tiek dota iespēja izcelt valsts un sava uzņēmuma piedāvātās priekšrocības.

TATO, MICE un veselības tūrisma uzņēmumu un pārstāvjiem šādas vizītes sniedz neatsveramu personīgo pieredzi, iespēju pašiem iepazīt un izbaudīt Latvijas tūrisma pakalpojumu, izprast priekšrocības, ko mūsu tūrisma nozare spēj piedāvāt un sniegt viņu klientiem. 

Šādas vizītes ir vērtīgs mārketinga instruments, kurš veic vairākas funkcijas:

  • sniedz  izpratni par Latvijas kā tūrisma galamērķa potenciālu un tūrisma piedāvājuma spektru;
  • veido kontaktus ar Latvijas uzņēmējiem un veicina ilgtermiņa sadarbības rašanos;
  • iedvesmo radīt  ārvalstu ceļotājiem pievilcīgus un kvalitatīvus tūrisma piedāvājumus.

Aicinām Latvijas tūrisma asociāciju, tūrisma klasteru un tūrisma galamērķu, kā arī tūrisma firmu pārstāvjus būt aktīviem un piedāvāt savus produktus vizīšu programmām.

Atbildes par sadarbības iespējām TATO, veselības tūrisma, MICE un Latvijas DMC vizīšu organizēšanā saņemsiet, sūtot vēstuli uz e-pastu tourism@liaa.gov.lv

 

Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, ko LIAA īsteno kā vienu no savām mārketinga aktivitātēm, ir būtiska vairāku iemeslu dēļ. Tā mēs stiprinām un kopjam Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību, kā arī tā ir lieliska iespēja uzņēmējiem atrast jaunus sadarbības partnerus un nodibināt kontaktus. Izstādes ir arī iespēja tieši komunicēt ar potenciālajiem tūristiem – gan lai pārliecinātu viņus, ka Latvija ir pareizā izvēle ceļojumam, gan lai izprastu viņu vajadzības un intereses, kas savukārt palīdzēs sagatavot arvien labāku piedāvājumu attiecīgajam tirgum.

Dalība ar Latvijas stendu starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs

Pamatojoties uz Tūrisma mārketinga stratēģijā noteiktajiem mērķiem un ņemot vērā mārketinga aktivitātēm pieejamo budžetu, regulāri tiek veikta tūrisma nozares pārstāvju aptauja un tiek nolemts, kurās izstādēs tiks organizēts kopstends.

Dalībai katrā izstādē, kurā tiek organizēts kopstends, tiek izsludināta atsevišķa pieteikšanās. Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistes formā Business.gov.lv. Iesniedzot pieteikumu, pretendentam ir jāpamato sava pakalpojuma vai produkta piemērotība gan konkrētajam tūrisma tirgum, gan konkrētajai izstādei.

Pieteikšanās dalībai izstādēs tiek izsludināta ļoti savlaicīgi – vismaz pusgadu pirms izstādes sākuma datuma, lai darba devēji varētu pieteikt komandējumus saviem darbiniekiem, kā arī lai LIAA varētu prognozēt izstādes laukuma platību, kāda Latvijas stendam būs nepieciešama katrā konkrētajā izstādē.

Par pieteikšanos dalībai izstādēs varat uzzināt:

 

Ja kvalificējaties atbalsta saņemšanai un iesniegsiet savu eksporta atbalsta darbību plānu Eksporta atbalsta darbību plāns (business.gov.lv), jums ir iespēja saņemt atbalstu par dalību LIAA organizētajā kopstendā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu tourism@liaa.gov.lv .

Dalība ar savu stendu vai kopstendu pašu izvēlētās tūrisma izstādēs ārvalstīs

Ja kvalificējaties atbalsta saņemšanai un iesniegsiet savu eksporta atbalsta darbību plānu Eksporta atbalsta darbību plāns (business.gov.lv), jums ir iespēja saņemt atbalstu jūsu pašu organizētai dalībai jūsu izvēlētās tūrisma izstādēs ārvalstīs.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIAA Klientu apkalpošanas nodaļu uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv vai zvanot +371 67039499.

Lai Latviju labāk varētu popularizēt kā tūrisma galamērķi, nepieciešama sadarbība ar uzticamiem partneriem. Tāpēc īpašu uzmanību veltām B2B (Business to business) pasākumiem, kas orientēti uz tūrisma industrijas profesionāļiem.

Šajā LIAA aktivitāšu grupā ietilpst gan semināri, gan darba semināru sērijas (roadshows), gan izstādes, gan mediju brokastis un iepazīšanās vizītes (famtrips). Izvēloties pasākumu formu un saturu, ņemam vērā arī to, kādas katrā konkrētā valstī ir zināšanas par Latviju kā tūrisma galamērķi.

Piemēram, Ziemeļvalstīs, kur mūsu zemi labi pazīst, informatīvajos semināros vairāk stāstām par to, kas mums jauns un nebijis salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi. Savukārt mazliet tālākos vai pavisam tālajos tirgos vēl tikai veidojam priekšstatu par Latviju.

Skandināvijā un Ziemeļvalstīs LIAA labprāt piedalās vietējo tūrisma profesionāļu organizāciju rīkotajos semināros. Tā, piemēram, Zviedrijas nacionālo tūrisma biroju asociācija ANTOR ik gadu rīko trīs būtiskus pasākumus, kuros cenšamies piedalīties, lai uzturētu kontaktus ar Skandināvijas tūrisma profesionāļiem. Savukārt Somijas tūrisma aģentu organizācija SMAL rīko darba semināru sēriju ar labākajiem tūrisma nozares pārstāvjiem vairākās pilsētās.

Kā liecina pieredze, lielākais izaicinājums parasti ir mūsu pašu organizētie semināri, jo programma jāizveido tā, lai uzrunātu pēc iespējas vairāk interesentu un potenciālo semināra dalībnieku. Parasti semināru piedāvājums kļūst vēl aizraujošāks, ja sadarbojamies ar tādām organizācijām kā Live Riga, Meet Riga vai nacionālā aviokompānija airBaltic  un citi nacionāla mēroga uzņēmumi.

Līdztekus šiem pasākumiem piedalāmies dažādās tematiskās izstādēs un rīkojam tūroperatoru un mediju vizītes.

Esam piedalījušies arī B2B pasākumos tālajos tirgos, piemēram, Ķīnā, kas turpina būt liels izaicinājums ne tikai Latvijai vien. Mūsu galvenais mērķis ir ieinteresēt Ķīnas tūrisma profesionāļus, radīt priekšstatu par Latviju, lai viņi ar laiku varētu piesaistīt aizvien vairāk klientu.

Tālo tirgu apgūšanā Latvija cieši sadarbojas ar abām pārējām Baltijas valstīm. Esam noslēguši sadarbības līgumus ar vairākām Ķīnas organizācijām un uzņēmumiem. Sadarbībā ar Eiropas Ceļojumu komisiju un Lietuvas kolēģiem šogad  rīkojam kopīgu vizīti uz Ķīnu. Tālo tirgu apgūšanā mums ir izveidojusies arī laba sadarbība ar Visit Finland un Finair, kas savos projektos kā galamērķi piedāvā arī Latviju.

Žurnālisti piesakās atbalstam vizītes organizēšanai Latvijā, lai radītu publikācijas par Latviju kā tūrisma galamērķi. Tie var būt gan raksti drukātajā presē un interneta portālos, radio un TV raidījumi, kas vēsta par Latviju kā tūrisma galamērķi kopumā, gan arī mērķtiecīgas publikācijas par specifiskām tūrisma nišām. LIAA atbalsta vizītes ar mērķi popularizēt Latvijas stāstu prioritārajos, sekundārajos un tālajos tūrisma tirgos, izvērtējot Latvijas sasniedzamību no šīm valstīm, kā arī auditoriju, kuru iespējams sasniegt ar iecerētajām publikācijām. Mediju vizītes mērķi ir izplatīt informāciju un radīt interesi par viesošanos Latvijā, veicinot tūrisma plūsmas pieaugumu, tāpēc veiksmīgas vizītes pamatā ir skaidri mērķi un ieinteresēti žurnālisti.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda pieteikuma anketa portālā latvia.travel.

Var pievienot arī papildu materiālu vai norādīt saiti, kas sniedz plašāku informāciju.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem LIAA pārstāvji pieņem lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, informējot pieteikuma iesniedzēju

Kad žurnālists saņēmis apstiprinājumu, tiek uzsākta aktīva komunikācija ar žurnālistu un vizītes datumu saskaņošana,  programmas izstrādāšana un tās realizēšana.

 

Tūrisma departaments

tourism [at] liaa.gov.lv