Tehnoloģiju biznesa centrs partneris Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola īstenos 6 mēnešu apmācību un pirmsakcelerācijas programmu par inovatīvu produktu vai pakalpojumu izveidi, tehnoloģiju intensīvu uzņēmumu izveidi un attīstību. Apmācību metodoloģijā būs izmantotas pasaules labākās prakses uzņēmējdarbības apmācību sniegšanā. Inovāciju akadēmijai aicināti pieteikties studējošie, jaunie zinātnieki un speciālisti ar inovatīvām biznesa idejām un uzņēmējspējām, kā arī agrīnu jaunuzņēmumu pārstāvji, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā. Līdz 2024. gada 30. aprīlim būs vairākkārt atvērta pieteikšanās Inovāciju akadēmijas apmācību cikliem. Inovāciju akadēmijas apmācības 100% Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētas.