LIAA organizētā informatīvā semināra “Aktualitātes SKV programmā” (Uzņēmējdarbība) ieraksts

Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi var saņemt atbalstu jaunu eksporta tirgu apgūšanai Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas ietvaros. Plašāka informācija par programmu ir pieejama šeit.

 

 • LIAA konsultāciju izmaksas biznesa kontaktu dibināšanā:
 • ārvalstu tirgu konsultācijas;
 • sadarbības partneru meklēšana;
 • potenciālo partneru atlase un uzrunāšana;

Plašāka informācija ir pieejama šeit.

 • Attiecināmās izmaksas: Ekspozīcijas laukuma noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi, kā arī konsultatīvs atbalsts sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un strādājot stendā.

Plašāka informācija ir pieejama šeit.

 • Tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Atbalstu var saņemt par šādām darbībām:

 • dalību starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu vai kopstendu;
 • dalību konferencēs/forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, ar prezentāciju vai kā klausītājam/apmeklētājam klātienē vai tiešsaistē;
 • dalību kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;
 • dalību starptautiskās digitālās nozaru platformās un digitālās izstādēs;
 • produktu/pakalpojumu pielāgošanu ārvalstu tirgiem, kā arī preču zīmes un dizainparauga izstrādi un reģistrēšanu;
 • Preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitāti ārvalstu nozaru medijos, kā arī visa veida reklāmas satura sagatavošanai un mārketinga materiālu izstrādei;
 • telemārketinga pakalpojumiem nozaru ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;
 • dalību starptautisko nozaru asociācijās;
 • dalību starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs, ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšanai potenciālajiem klientiem;
 • tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrādi eksporta tirgiem;
 • tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādi un iegādi;
 • ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaiste eksporta tirgos

Plašāka informācija pieejama šeit.

 • Atbalstu var saņemt, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus eiro gadā.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, LIAA nesniegs atbalstu uzņēmumu pieteiktajām tirgus pārorientācijas aktivitātēm, kas vērstas uz darījumiem Krievijā un Baltkrievijā, lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomiski pamatotu Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietojumu.

Lai saņemtu atbalstu minētajām aktivitātēm ir jānoslēdz ‘’jumta līgums’’ ar LIAA. Papildus informācija par līguma slēgšanu ir pieejama šeit.

Bez līguma slēgšanas var izmantot  Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) resursus, lai saņemtu konsultatīvu atbalstu jaunu piegādātāju un sadarbības partneru atrašanā, rakstot uz e – pastu: info@een.lv